Referencie - Obsadené pozície našimi pracovníkmi zo zahraničia


Našim cieľom je pomôcť firmám pri hľadaní nových pracovníkov zo zahraničia a úspešne zabezpečiť ich ďalšie požiadavky. Naša personálna agentúra sprostredkovala zamestnancov do výroby, priemyslu, pekárne a podobne.

Nedostatok pracovnej sily pre niektoré pracovné pozície v našom hospodárstve prinieslo nové príležitosti a príliv pracovnej sily zo zahraničia. Naša personálna agentúra vám na základe našich bohatých skúseností so sprostredkovaním zahraničných pracovníkov pomôže a dosadí zahraničných pracovníkov na rôzne pozície.

Hľadáte pracovníkov? My vám pomôžeme
Zahraniční pracovníci cez agentúru stavebné práce referencie


Hľadáte spoľahlivých pracovníkov do výroby či na sezónne práce?  Naša pracovná agentúra disponuje množstvom pracovníkov zo zahraničia, ktorých môže využiť práve vaša spoločnosť.

Zaistenie zahraničných zamestnancov

Nedostatok tunajších kandidátov vieme na vybrané pozície riešiť zahraničnými pracovníkmi. Zameriavame sa na krajiny EÚ aj mimo Európskej únie. Zabezpečíme vyhľadanie a uplatnenie kandidátov pre potreby vašej spoločnosti.

Naša personálna agentúra sa každoročne rozvíja a rozširuje najmä v počte spokojne obsadených pracovných pozícií.

Naša personálna agentúra zabezpečila pracovníkov zo zahraničia, ktorí úspešne obsadili aj tieto pozície:

Jedným z riešení nedostatku kvalifikovaných robotníkov môže byť zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Cudzincov zamestnáva  čoraz viac veľkých výrobných podnikov na Slovensku. Tento model sa firmám dlhodobo osvedčuje a zamestnávatelia sú s pracovníkmi zo zahraničia spokojní. Zahraniční robotníci majú často aj vyššiu kvalifikáciu a zďaleka neplatí, že sú vhodní len na pomocné práce.

Naši pracovníci zo zahraničia sú muži aj ženy a sú vhodní pre robotnícke profesie predovšetkým vo výrobe.

Naša personálna agentúra vám zabezpečí vhodných pracovníkov zo zahraničia na konkrétne pozície. Pomôžeme vám obsadiť pracovné pozície s nedostatkom uchádzačov. Spoločnými silami zvýšime hodnotu a ziskovosť vašej firmy.

HYZA, a.s. 

spracovanie hydinového mäsa, produkcia mrazenej a chladenej hydiny a hydinových mäsových výrobkov

DECODOM, s.r.o.

sprostredkovanie zamestnancov - výroba kvalitného nábytku do domácností a kancelárií

TOPEC, a. s. - Pekáreň a cukráreň

pracovná sila zo zahraničia - výroba a predaj chleba, bežného, jemného pečiva, zákuskov, tort

REVISTAV s.r.o.

zahraničný pracovníci - zatepľovanie bytových domov, obnova bytových domov, výstavba rodinných domov

Jurton s.r.o.

drevospracujúci priemysel, výroba paletových prírezov a následný export do Talianska

ADANO, s.r.o.

výroba trvanlivého čajového pečiva, cestovín a iných pekárenských výrobkov

EUROPEAN FRUIT GROUP spol. s r.o.

sprostredkovanie pracovníkov zo zahraničia na pestovanie jabĺk a export do celého sveta

Prievidzské pekárne a cukrárne a.s.

pracovaná sila pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu

AGROMART, a.s.

zahraniční pracovníci na pestovanie a spracovanie koreňovej a hľuzovej zeleniny

Grotto Trade s.r.o.

Sprostredkovanie pracovnej sily do výroby bagiet a iných pekárenských výrobkov

VÚSAPL, a.s.

výroba plastových komponentov pre automobilový priemysel