Referencie - Obsadené pozície našimi pracovníkmi zo zahraničia


Našim cieľom je pomôcť firmám pri hľadaní nových pracovníkov zo zahraničia a úspešne zabezpečiť ich ďalšie požiadavky. Naša personálna agentúra sprostredkovala zamestnancov do výroby, priemyslu, pekárne a podobne.

Nedostatok pracovnej sily pre niektoré pracovné pozície v našom hospodárstve prinieslo nové príležitosti a príliv pracovnej sily zo zahraničia. Naša personálna agentúra vám na základe našich bohatých skúseností so sprostredkovaním zahraničných pracovníkov pomôže a dosadí zahraničných pracovníkov na rôzne pozície.

Hľadáte pracovníkov? My vám pomôžeme
Zahraniční pracovníci cez agentúru stavebné práce referencie


Hľadáte spoľahlivých pracovníkov do výroby či na sezónne práce?  Naša pracovná agentúra disponuje množstvom pracovníkov zo zahraničia, ktorých môže využiť práve vaša spoločnosť.

Zaistenie zahraničných zamestnancov

Nedostatok tunajších kandidátov vieme na vybrané pozície riešiť zahraničnými pracovníkmi. Zameriavame sa na krajiny EÚ aj mimo Európskej únie. Zabezpečíme vyhľadanie a uplatnenie kandidátov pre potreby vašej spoločnosti.

Naša personálna agentúra sa každoročne rozvíja a rozširuje najmä v počte spokojne obsadených pracovných pozícií.

Spoločnosti, ktoré chcú zamestnať zahraničných pracovníkov, môžu ísť cez personálnu agentúru. Personálne agentúry pomáhajú spoločnostiam nájsť zamestnancov pre rôzne druhy pracovných miest.

Chýbajú vám zamestnanci? Pracovníci zo zahraničia sú riešením

Už mnoho firiem rieši nedostatok pracovných síl zamestnancami zo zahraničia. Najčastejšie pracujú cudzinci vo výrobe, a to buď na menej kvalifikovaných pozíciách, ktoré nie sú pre slovenských zamestnancov atraktívne, alebo na kvalifikovaných remeselníckych pozíciách, po ktorých firemný dopyt dlhodobo výrazne prevyšuje ponuku.

Personálne agentúry majú dlhoročné skúsenosti s hľadaním najlepších zamestnancov pre podniky všetkých veľkostí. Môžu nájsť zamestnancov kdekoľvek na svete. 

Na dnešnom trhu je nájsť spoľahlivých a dôveryhodných zamestnancov náročná úloha. Tu prichádza na rad personálna agentúra. Ponúka zamestnávateľom nájsť kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia aj s možnosťou pridelenia len na určitý čas.

Hlavné dôvody, prečo si najať personálnu agentúru

Počet pracovníkov cez personálnu agentúru sa v posledných rokoch výrazne zvýšil. Je to spôsobené tým, že mnohé spoločnosti v súčasnosti zadávajú svoje potreby v oblasti ľudských zdrojov agentúram špecializovaným na túto oblasť. Využívanie personálnej agentúry má mnoho výhod. Jednou z najvýznamnejších výhod je úspora nákladov. Využitím agentúry sa firmy môžu vyhnúť vysokým nákladom spojeným s náborom a školením nových zamestnancov. Ďalšou výhodou využitia personálnej agentúry je flexibilita, ktorú ponúka. Firmy môžu využiť služby agentúry na najímanie pracovníkov na krátkodobé alebo dlhodobé projekty. To umožňuje podnikom rýchlo reagovať na zmeny v ich personálnych potrebách.

Naša personálna agentúra zabezpečila pracovníkov zo zahraničia, ktorí úspešne obsadili aj tieto pozície:

Jedným z riešení nedostatku kvalifikovaných robotníkov môže byť zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Cudzincov zamestnáva  čoraz viac veľkých výrobných podnikov na Slovensku. Tento model sa firmám dlhodobo osvedčuje a zamestnávatelia sú s pracovníkmi zo zahraničia spokojní. Zahraniční robotníci majú často aj vyššiu kvalifikáciu a zďaleka neplatí, že sú vhodní len na pomocné práce.

Naši pracovníci zo zahraničia sú muži aj ženy a sú vhodní pre robotnícke profesie predovšetkým vo výrobe.

Pre zamestnávateľov je väčšinou najlepšou voľbou vybrať si personálnu agentúru, ktorá má dobré referencie a má s existujúcimi klientmi dlhoročné pracovné skúsenosti.

Ako personálna agentúra chápeme dôležitosť stabilnej pracovnej sily, aby sme splnili rýchlo sa meniace výrobné a prevádzkové ciele našich klientov. Máme k dispozícii preverených zahraničných pracovníkov, ktorí sú pripravení splniť pracovné zadania, ktoré im budú zverené.

Naša personálna agentúra vám zabezpečí vhodných pracovníkov zo zahraničia na konkrétne pozície. Pomôžeme vám obsadiť pracovné pozície s nedostatkom uchádzačov. Spoločnými silami zvýšime hodnotu a ziskovosť vašej firmy.

Hľadáte vhodných zahraničných pracovníkov pre svoju firmu, ale neviete, ako začať?

Naša personálna agentúra je zameraná na to, aby sme vám pomohli nájsť najvhodnejších zahraničných kandidátov na konkrétne pozície v vašej firme.

HYZA, a.s. 

spracovanie hydinového mäsa, produkcia mrazenej a chladenej hydiny a hydinových mäsových výrobkov

DECODOM, s.r.o.

sprostredkovanie zamestnancov - výroba kvalitného nábytku do domácností a kancelárií

TOPEC, a. s. - Pekáreň a cukráreň

pracovná sila zo zahraničia - výroba a predaj chleba, bežného, jemného pečiva, zákuskov, tort

REVISTAV s.r.o.

zahraničný pracovníci - zatepľovanie bytových domov, obnova bytových domov, výstavba rodinných domov

Jurton s.r.o.

drevospracujúci priemysel, výroba paletových prírezov a následný export do Talianska

ADANO, s.r.o.

výroba trvanlivého čajového pečiva, cestovín a iných pekárenských výrobkov

EUROPEAN FRUIT GROUP spol. s r.o.

sprostredkovanie pracovníkov zo zahraničia na pestovanie jabĺk a export do celého sveta

Prievidzské pekárne a cukrárne a.s.

pracovaná sila pre pekárenskú a cukrárenskú výrobu

AGROMART, a.s.

zahraniční pracovníci na pestovanie a spracovanie koreňovej a hľuzovej zeleniny

Grotto Trade s.r.o.

Sprostredkovanie pracovnej sily do výroby bagiet a iných pekárenských výrobkov

VÚSAPL, a.s.

Výroba plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Agentúra Revijobs je personálna agentúra, ktorá poskytuje zahraničných pracovníkov aj pre automobilový priemysel. Personálne agentúry vám môžu pomôcť nájsť správneho pracovníka pre vaše potreby a tiež vám pomôžu so všetkými administratívnymi úkonmi a procesmi spojenými s najímaním zahraničného pracovníka.

Personálny leasing zahraničných pracovníkov cez personálnu agentúru je kľúčovým prvkom pre podniky v automobilovom priemysle. Vďaka tejto službe môžu firmy rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby v oblasti pracovnej sily.

Naša personálna agentúra má hlboké znalosti a porozumenie požiadaviek automobilového priemyslu. Vieme, aké dôležité je mať kvalifikovaných a spoľahlivých zamestnancov, ktorí prispievajú k plynulému chodu výrobných procesov a k celkovému úspechu podniku. Sme tu, aby sme vám pomohli nájsť tých najlepších kandidátov, ktorí budú presne vyhovovať vašim požiadavkám.

Personálna agentúra Revijobs - Váš partner pre sprostredkovanie zamestnancov

Či už hľadáte pekárov, cukrárov, alebo zahraničných pracovníkov do výroby, sme tu, aby sme vám pomohli nájsť ideálnych zamestnancov pre váš tím.

Zahraniční pracovníci na pestovanie a spracovanie zeleniny - vybaví naša personálna agentúra

Hľadáte spoľahlivých a skúsených zahraničných pracovníkov na pestovanie a spracovanie zeleniny? Naša personálna agentúra vám poskytne komplexné riešenia a vybaví všetky potrebné náležitosti. Vďaka našej rozsiahlej sieti kontaktov a skúsenostiam v oblasti medzinárodného náboru pracovníkov, zabezpečíme pre vás kvalifikovaných zamestnancov, ktorí splnia všetky vaše požiadavky.

Pracovná sila pre pekárne

Naša personálna agentúra už úspešne sprostredkovala množstvo zahraničných pracovníkov pre pekárne. Zahraniční pracovníci cez našu personálnu agentúru sa osvedčili ako spoľahlivý a produktívny tím, ktorý prispieva k plynulému chodu pekární a zvyšuje ich celkovú efektivitu.

Naša personálna agentúra je pripravená vám pomôcť nájsť ideálnych zahraničných pracovníkov, ktorí vám pomôžu dosiahnuť úspech vo vašom podniku.

Sme váš spoľahlivý partner v oblasti personálneho poradenstva a náboru zahraničných pracovníkov, s dlhoročnými skúsenosťami a úspešnými referenciami. Spojte sa s nami ešte dnes a dovoľte nám vás presvedčiť, prečo sme jednou z najlepších personálnych agentúr na Slovensku.

Revijobs je personálna agentúra, ktorá Vám pomôže s dosadením kvalifikovaných zamestnancov zo zahraničia. Našim cieľom je pomôcť našim klientom nájsť najlepších zamestnancov, ktorí budú dokonale zodpovedať požiadavkám a kritériám práce.

Máme skúsenosti s náborom zahraničných pracovníkov, aby sme pomohli slovenským zamestnávateľom obsadiť pozície vhodnými zahraničnými kandidátmi. Revijobs poskytuje dlhodobé riešenie pre slovenské spoločnosti, ktoré zápasia s nedostatkom pracovnej sily.

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo by ste radi začali spolupracovať s nami, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na možnosť spolupracovať s vami a pomôcť vám nájsť najlepších pracovníkov zo zahraničia.