Ponuka pracovnej sily

Hľadáte pracovníkov do vašej firmy? Sme schopní ponúknuť zahraničných pracovníkov v odboroch, kde tuzemská pracovná sila nie je dostačujúca.

Personálna agentúra ponuka pracovnej sily

Obrátiť sa na pracovníkov zo zahraničia môže byť riešením hlavne v prípadoch, keď sa jedná o pracovné miesta, o ktoré tunajší pracovníci neprejavujú vysoký záujem. Zahraniční pracovníci sa venujú najmä prácam ako sú upratovacie a stavebné práce, výrobní pracovníci, zber ovocia a podobne. 

Personálna agentúra REVIJOBS má pre vás okamžité riešenie. 

Dodáme vám potrebný počet zamestnancov na stálu i sezónnu prácu.

Personálna agentúra REVIJOBS pomáha firmám prosperovať v čase nedostatku kvalifikovaných robotníkov

Získavame pracovníkov z Ukrajiny a Východnej Európy pre slovenský pracovný trh. Nachádzame vhodné riešenie nedostatku pracovníkov aj pre vašu spoločnosť. Profesionálny prístup so skúsenosťami!

Poskytované služby

Personálna agentúra Revijobs ponúka riešenia v oblasti sprostredkovania zamestnancov na mieru. S nami nešetríte iba svoj čas, ale predovšetkým energiu a náklady, ktoré by ste inak pri hľadaní kvalitných zamestnancov investovali do zdĺhavých výberových konaní.

Prínosy agentúrnej práce

Agentúrne zamestnávanie predstavuje flexibilnú formu zamestnávania, pre užívateľov sa jedná o pomerne rýchly a efektívny spôsob, ako získať takého zamestnanca, ktorého v danú chvíľu na danú prácu potrebuje. Užívateľ má tiež právo zamestnanca prepustiť, ukončiť jeho pridelenie, celý proces je výrazne jednoduchší ako skončenie pracovného pomeru s vlastným zamestnancom.

Môžeme vám pomôcť

 • Nízka nezamestnanosť v posledných rokoch môže za to, že zahraniční pracovníci hrajú na našom trhu nezastupiteľnú úlohu. Rad podnikov a firiem sa stretáva s nedostatkom pracovníkov a sú teda za cudzincov radi.
 • Každá firma sa môže stretnúť s neočakávaným nedostatkom pracovnej sily. Najčastejšie príčiny tohto nedostatku môžu byť sezónne výkyvy v dopyte, zvýšená chorobnosť zamestnancov, doba dovoleniek, ale predovšetkým náhly jednorazový nárast potreby pracovných síl. A práve to sú situácie, v ktorých vám naša personálna agentúra pomôže.
 • Úzka spolupráca s jednotlivými spoločnosťami a personálnou agentúrou vytvára ideálny priestor pre riešenie problematiky nedostatku pracovníkov.

Máme skúsenosti s obsadzovaním rôznych pracovných pozícií, či už hľadáte murárov, pracovníkov do výroby, alebo skladu. Sprostredkovanie zamestnancov prebehne rýchlo, presne podla požiadaviek klienta.Zahraniční pracovníci cez personálnu agentúru
Personálna agentúra sprostredkovanie zamestnancov

Sprostredkovanie zamestnancov zo zahraničia

Získajte aj vy motivovaných zamestnancov zo zahraničia, ktorí majú chuť pracovať veľa a kvalitne. Zabezpečíte si tak konkurenčnú výhodu a vyriešite problém s nedostatkom pracovnej sily.  Využite flexibilné riešenie, ktoré sa osvedčilo u mnohých našich zákazníkoch.

Oslovte agentúru so žiadosťou o pracovnú silu zo zahraničia

Ak potrebujete obsadiť vo vašej firme pozície, na ktoré nemáte dostatok tunajšej pracovnej sily? Dopyt po zamestnancoch zo zahraničia stále rastie, preto oslovte našu pracovnú agentúru REVI JOBS a tá vám daného človeka na voľné miesto dosadí.

Čo znamená pracovanie cez agentúru?

Agentúrne zamestnávanie je spôsob zamestnávania flexibilným spôsobom, pričom je pracovník zamestnancom agentúry, ale vykonáva prácu v spoločnostiach, ktoré potrebujú pokryť dočasnú potrebu pracovnej sily.

Hľadáte zahraničných zamestnancov?

Zabezpečujeme zahraničných pracovníkov pre všetky odvetvia priemyslu, obchodu a služieb. Zabezpečíme potrebné počty, rešpektujeme požiadavky našich zákazníkov na odbornosť.

Pracovná sila zo zahraničia


Stretli ste sa s problémom so získaním dostatočného množstva pracovníkov na lokálnom trhu? Radi by ste rozšírili svoj tím o zamestnancov zo zahraničia? Prenájom pracovnej sily zo zahraničia vyrieši váš dopyt po zamestnancoch. 

Pracovníci cez agentúru

Ešte stále hľadáš ľudí na prácu murára, stavbára, pracovníka do výroby alebo na sezónne práce? Naša personálna agentúra disponuje partiou skvelých ľudí.

Agentúrne zamestnávanie - prenájom pracovnej sily

Agentúrne zamestnávanie je spôsobom ako udržať zamestnanosť či zvýšiť uplatnenie osôb na trhu práce, tam kde je nízka uplatniteľnosť. 

Ako funguje sprostredkovanie zamestnancov cez personálnu agentúru

Personálne agentúry v súčasnosti hrajú na trhu práce veľmi dôležitú úlohu. Mnohé spoločností totiž hľadajú vhodných kandidátov iba prostredníctvom služieb personálnych agentúr. O niektorých ponukách pracovnej sily sa tak jednoducho inak ako cez pracovné agentúry nemáte šancu dozvedieť.

Firmy hľadajú pracovníkov

Kríza spôsobená nedostatkom zamestnancov v určitých segmentoch prinútila podnikateľov hľadať pracovníkov aj za pomoci pracovnej agentúry, ktorá vie takúto pracovnú silu prenajať. Jedná sa hlavne o zahraničných robotníkov a pracovníkov do výroby.

Výhody agentúrneho zamestnávania pre užívateľov sú:

 • úspora času a nákladov na získavanie a výber nových zamestnancov,
 • flexibilná pracovná sila podľa aktuálnych potrieb,
 • rýchla náhrada v prípade nespokojnosti s výkonom zamestnanca,
 • obmedzenie administratívy spojenej s prípadným rozviazaním pracovného pomeru,
 • úspora nákladov na spracovanie miezd a personálnej agendy.

Hľadáte zamestnancov?
Chýba vám pracovná sila?

 • do výroby?

 • do skladu?

 • stavební pracovníci?

Ak je to aj váš prípad, určite nás kontaktujte.
Dodáme vám efektívnu a navyše pružnú pracovnú silu.

Pracovníci z Ukrajiny sú na Slovensku žiadaní


Zamestnávanie cudzincov je pre firmy dobrou alternatívou najmä na časovo obmedzené projekty.

Naberať nových zamestnancov, najmä kvalifikovaných robotníkov potrebuje väčšina výrobných firiem, ktorá ich má nedostato. Naša personálna agentúra, vie vyriešiť problém našimi zahraničnými pracovníkmi, ktorí sú schopní obsadiť rôzne technické pracovné pozície. 

Čo vieme ponúknuť: vyhľadanie a výber pracovníkov podľa požiadaviek klienta, zjednodušenie agendy, odbremenenie od nutnosti prijať pracovníkov zo zahraničia do pracovného pomeru.

Firmy sa pri nízkej nezamestnanosti obracajú na pracovné agentúry čoraz častejšie. Pracovná sila cez agentúru má mnoho výhod, dovoľuje množstvu ľudí pružnejšie regulovať, a navyše odpadá nutnosť papierovania - pracovníci sú zamestnancami agentúry.

Hľadáte zahraničných pracovníkov do trvalého pracovného pomeru?

Hľadám zamestnanca

V prípade, že namiesto dočasného pridelenia máte skôr potrebu získať zamestnanca do trvalého pracovného pomeru, využite služby sprostredkovania zamestnancov. Naši zákazníci dokážu vďaka našim personálnym službám riešiť sezónny alebo strategický zvýšený dopyt po zamestnancoch zo zahraničia.

Naším cieľom v oblasti sprostredkovania zamestnancov je rýchlo zabezpečiť vhodných kandidátov na požadované pozície a sprostredkovať ich objednávateľovi tak, aby mohli nastúpiť v požadovaných termínoch.

Pracovná sila cez agentúru

Personálna agentúra sprostredkuje pracovnú silu - a to buď tak, že v oblasti pracovných príležitostí poradí, alebo vyberie zamestnávateľovi vhodného kandidáta, ktorého potom môže zamestnať na priamo. Ďalšou formou sprostredkovania je aj prenájom pracovnej sily.

Personálny leasing cez personálnu agentúru

Využite službu personálny leasing a naša personálna agentúra vám pracovníkov prepožičia, sústredíme sa na kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia.

Prečo si vybrať personálnu agentúru Revijobs?

Služba, ktorá je často dopytovaná a spadá pod nábor je dočasné prideľovanie zamestnancov, ktoré je ideálne pre klientov, ktorí hľadajú zamestnancov a brigádnikov len na určitý čas, napr. pri sezónnych výkyvoch alebo v prípade neočakávanej situácie nárastu zákaziek. Na Slovensku možno túto službu označiť ako agentúrne zamestnávanie.

Sme stabilná spoločnosť s praxou a výbornými referenciami. Špecializujeme sa najmä na dočasné prideľovanie a sprostredkovanie zamestnancov, predovšetkým robotníckych a výrobných profesií.

Personálna agentúra Revijobs sa špecializuje na sprostredkovanie zamestnancov do potrebných priemyselných oblastí, najmä do oblastí výrobného a spracovateľského priemyslu (napr. automobilový, strojárstvo, výroba, potravinárstvo, stavebníctvo a elektrotechnický priemysel). Služba zabezpečuje dostatočné množstvo kvalifikovanej pracovnej sily a pomáha zamedziť dočasným výkyvom pri náhlom nedostatku pracovných síl v danom podniku.

Prečo si vybrať zamestnancov z Ukrajiny?Vyberieme zamestnancov a zabezpečíme potrebnú dokumentáciu pre legálnu prácu. Takže bez akýchkoľvek ďalších starostí a administratívnych nákladov získate zamestnancov, ktorí budú úspešne a efektívne pracovať pre vašu spoločnosť. Stačí nás kontaktovať.

Oslovte agentúru so žiadosťou o kvalifikovanú pracovnú silu z Ukrajiny

Ak potrebujete obsadiť vo vašej firme pozíciu, kde tunajšia pracovná sila nestačí, alebo nemá o pozíciu záujem, oslovte našu personálnu agentúru Revijobs a tá vám daného pracovníka zo zahraničia na voľné miesto dosadí. Disponujeme ponukou zahraničných pracovníkov z Ukrajiny, krajín Európskej únie aj mimo krajín EÚ.

Pracovná sila zo zahraničia

Personálna agentúra Revijobs zaisťuje do firiem zahraničných pracovníkov, ktorí dlhodobo chýbajú na slovenskom trhu práce. Našim cieľom je pomôcť jednotlivým firmám pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie.  Naša ponuka pracovníkov je obsiahla a dokáže pokryť viaceré dopytované segmenty.

Na tieto pracovné príležitosti čakajú zahraniční pracovníci z krajín EÚ aj mimo nej.

Ponúkame pracovnú silu pre všetky oblasti

Dopyt po zamestnancoch zo zahraničia rieši naša personálna agentúra Revijobs s dostatkom pracovnej sily pre rôzne pracovné pozície.

Vieme uspokojiť váš dopyt po zamestnancoch v nasledovných oblastiach:

Agentúrne zamestnávanie je výhodné riešenie pre firmy, ktoré nedokážu zabezpečiť pre svojich zamestnancov prácu na dlhšie časové obdobie. Pracovníci cez agentúru so sebou prinesú predovšetkým úsporu nákladov a času.

Pracovná sila - pracovníci zo zahraničia pre všetky pozície

Výroba - pracovníci zo zahraničia vhodní na prácu vo výrobných odvetviach

Spracovateľský priemysel - hľadáte zamestnanca do spracovateľského priemyslu? Pracovníci našej pracovnej agentúry sú vhodní na prácu aj v týchto odvetviach.

Automobilový priemysel - zahraniční pracovníci pre automobilky na sezónne práce aj trvalý pracovný pomer

Pekárenská a cukrárenská výroba - potrebujete pracovníkov do pekárne alebo cukrárskej výroby? Naša personálna agentúra ponúka zahraničných pracovníkov aj pre tento segment.

Zber ovocia - nedostatok pracovnej sily v oblasti sezónnych prác ako je aj zber ovocia, môžu vyriešiť naši zahraniční pracovníci cez agentúru.

Pomocné práce - ktoré je ťažko obsadiť tunajšou pracovnou silou. Naši zahraniční pracovníci sú schopní vykonávať pomocné práce v mnoho odvetviach na trhu.

Murárske a stavebné práce - zahraniční pracovníci na pozície, ktoré majú domáce firmy problém obsadiť

Súčasnú situáciu s nedostatkom pracovníkov vyriešia zahraniční pracovníci cez agentúru, ktorí sú schopní pokryť rôzne oblasti s nedostatočným obsadením na trhu práce.

Vlastní kmeňoví zamestnanci

K dispozícii máme murárov profesionálov v stavebnej sfére. Sú pripravení čeliť akýmkoľvek vašim výzvam.